En över hundra år gammal profetia av Michail Bakunin: "När arbetarpolitikerna blir delaktiga av borgarklassens levnadsvillkor och omges av en atmosfär av politiska idéer som är allt igenom borgerliga, så kommer de i praktiken upphöra att vara arbetare och i stället bli statsmän, de kommer att bli borgerliga, ja kanske borgerligare än de borgerliga själva. För människorna formar inte sina ställningar, det är ställningarna som formar människorna".

Och ja. Det är nu inte bara arbetarpolitikerna som har formats om till borgare. De vanliga arbetarna har genom erbjudandet om "ett litet godare liv", som de tror sig ha med sina skulder till banker och andra lånehajars "utsträckta händer", nu ställt sig på borgarnas sida. Du tror att du har fått det bättre, men du lurar dig själv. Du lever på lånade pengar som du skuldsatt dig med och samtidigt gjort livet svårare för de som saknar möjligheten till denna "frihet". - "Individualism! Valfrihet! Privatisering!", ropar du. Slaven blir slavägarens främsta förespråkare för sitt eget fortsatta slaveri.

Inte behöver vi läsa långt tillbaka i någon bok vars intention är att redogöra vår historia, förrän vi ser samma mönster vi ser nu. Det må vara ett mönster förklätt i vackra färger och med förskönande ord, men om vi bara ser till grunden i vad historien vill säga oss så är det glasklart att klasskampen pågått orimligt länge, för länge att det nu får vara nog.

Vi kan bli upprörda över hur rasister nu intar riksdagen och med all säkerhet även kommer att påverka regeringen, men vi ska komma ihåg att detta inte är unikt. För alltid, ALLTID, har makten, jag väljer nu att kalla dem för borgare (men de är inte de som står överst i denna vertikala hierarki), satt arbetare i konflikt mot arbetare och de har satt de missunnade mot andra missunnade. Än en gång har de lyckats flytta fokus från de som egentligen skapar "misären": Dem själva. Istället för att vi alla gör revolt och går emot deras våldsfyllda krig som de för mot oss, så ska vi rikta vårt missnöje mot varandra. Vi ställer oss arbetslös mot arbetare, pensionär mot flykting, sjuk mot utförsäkrad och antirasist mot rasist. Vi ropar "ta inte det lilla som finns till för att hjälpa mig", istället för att kräva att de som lever i överflöd ska dela med sig av det de har till oss som behöver det mer.

Märk väl också att en "regering" kräver två parter: "de regerande" och "den regerade". Alltså alltid någon som måste underkasta sig någon annan. Detta leder oundvikligen till frihetens motsats. Det är mig den enda kampen värd att kämpa, kampen om den absoluta friheten och den absoluta kärleken, för alla. Jag sträcker den vidare så att den innefattar allt levande, även de vi anser oss ha rätten att härska över - djuren.

För över 200 år sedan frågade sig Pierre-Joseph Proudhon: "Vad är Egendom?" Svaret är och förblir: "Egendom är stöld".

Ty Guds bud lyder "du ska icke stjäla", men den korrekta grekiska innebörden är "du ska inte lägga undan något för egen del".

Det privata ägandet, din egendom, det är stöld och inte en mänsklig rättighet.

 

"The social pattern is set up by man; it is not independent of man, though it has a life of its own, and man is not independent of it; they are interrelated. Change within the pattern is no change at all; it is mere modification, reformation. Only by breaking away from the social pattern without building another can you 'help' society. As long as you belong to society, you are only helping it to deteriorate. All societies, including the most marvelously utopian, have within them the seeds of their own corruption. To change society, you must break away from it." - J. Krishnamurti

[...]

 

 

 

 

LYNHC&LI

I AM CAPABLE OF CREATING BECAUSE I IMAGINE NEW THOUGHTS. MY IMAGINATION IS IN A WORLD FAR FROM OUR WORLD AND SOMETIMES I TRAVEL TO THAT PLACE. IF I AM NOT TO FAR TOO PISSED AT OUR WORLD (THE WORLD WHICH HUMANS HAVE CREATED ON OUR PLANET. I AM NEVER PISSED ON OUR PLANET.) THEN I BRING SOME OF THAT WONDERFUL STUFF BACK AND IF I AM REALLY LUCKY I MANAGE TO SHOW OTHERS A GLIMPSE OF IT.

PLAINLY SPEAKING I CREATE THROUGH WRITING STORIES FOR THE STAGE OR SCREEN. I FILL THE REST OF MY TIME LISTENING TO MUSIC (WHICH IS OUR UNIVERSAL LANGUAGE) AND MAKE PICTURES FOR MYSELF TO LOOK AT, WHICH I SHARE WITH YOU HERE.

MY PARENTS NAMED ME: MARCUS LASZLO GEORG SZECSENYI BERGUV --..

COPYRIGHT © ONEWEB 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS